HEAD BLOCK
IRREVERSIBLE BLOCK
LAST PRODUCER
1 XPR | MCAP | VOLUME 24H
0.005 | 57.2 M | 1.4 M
PROTON MAINNET - SCHEDULED PRODUCERS - CHAIN ID :
POSICION PRODUCTOR ULTIMO BLOQUE % VOTOS TOTAL VOTOS
1 protonnz 11,63 % 1.857.369.787
2 eosusa 8,42 % 1.344.644.838
3 cryptolions 8,3 % 1.326.658.398
4 protonuk 5,64 % 901.129.905
5 quantumblok 5,17 % 825.341.608
6 cafe 5,02 % 801.837.966
7 protonmt 4,17 % 666.307.893
8 bountyblokbp 2,91 % 464.389.221
9 eosamsterdam 2,49 % 397.788.116
10 teamgreymass 2,42 % 386.244.677
11 pinknetwork 2,41 % 385.598.384
12 alohaeos 2,1 % 336.169.107
13 eosphere 2,1 % 335.907.747
14 eosbarcelona 2,07 % 331.479.039
15 protonmadrid 1,79 % 286.302.597
16 sweden 1,79 % 286.280.470
17 ledgerwiseio 1,76 % 280.767.891
18 genereos 1,71 % 273.833.426
19 eosrio 1,66 % 264.915.965
20 cannon 1,6 % 255.215.955
21 xprnodeonebp 1,53 % 244.597.932
22 eosiodetroit 1,48 % 236.910.842
23 argentina 1,37 % 219.330.749
24 eastern 1,3 % 207.396.767
25 blocksideita 1,29 % 206.270.621
26 eoseouldotio 1,26 % 202.075.632
27 alvosec 1,26 % 201.977.607
28 protonind 1,21 % 194.016.216
29 eosarabianet 1,13 % 180.936.072
30 brotonbp 1,04 % 166.084.394
31 totalproton 1 % 160.038.542
32 protoneurope 0,98 % 156.842.978
33 saltant 0,79 % 126.144.219
34 protonlondon 0,73 % 116.286.526
35 eosdublinwow 0,69 % 110.383.648
36 eostribeprod 0,69 % 109.818.518
37 edenia 0,68 % 107.899.082
38 cryptobloks 0,58 % 92.468.645
39 protonmoon 0,57 % 90.491.562
40 xprasia 0,54 % 85.779.148
41 protonlatam 0,54 % 85.754.715
42 protongb 0,51 % 81.328.721
43 venezuela 0,49 % 78.327.960
44 pixelblok 0,44 % 70.033.254
45 csxcommunity 0,33 % 52.114.036
46 protonglobal 0,32 % 51.017.794
47 dmaildotcobp 0,31 % 49.986.506
48 luminaryvisn 0,31 % 48.740.277
49 protonfr 0,22 % 35.619.776
50 protonkiwi 0,18 % 28.622.786
51 protonpoland 0,13 % 20.488.013
52 stas 0,09 % 13.700.307