edenia
LIQUID
4,356.2993
STAKED
0.0000 XPR
TOKENS
ALBA 4,200.0000
DOGEGF 100,000.0000
XPR 4,356.2993
LOAN 162,443.5560
SLOAN 0.0000
MOKUM 275.0000
XPRLOAN 0.0000
XPRUSDC 0.0000
MINT 30,947.0799
XSENSE 88.2791
SNIPS 300,000.0000
STRX 0.0000
SLAM 36,342.0000
FOOBAR 1,974.0000
XADA 0.6478
XBTC 0.0000
XEOS 0.0000
XUSDC 66.2739
VOTES for : cryptolions edenia eosiodetroit eosusa
Showing 1 to 100 entries
ACTIONS
TRX BLOCK & DATE ACTION DATA MEMO
b41641ad66...
183576342
2023-03-21 20:15:05
eosio.vpay -> edenia 4355.7050 XPR producer vote pay
b41641ad66...
183576342
2023-03-21 20:15:05

owner : edenia
41038c7c80...
183519154
2023-03-21 12:18:31
proton.swaps -> edenia 6.572055 XUSDC XPRUSDC,6512847
41038c7c80...
183519154
2023-03-21 12:18:31
edenia -> proton.swaps 4344.0000 XPR XPRUSDC,6512847
6a7e34f129...
183401741
2023-03-20 20:00:04
eosio.vpay -> edenia 4344.1206 XPR producer vote pay
6a7e34f129...
183401741
2023-03-20 20:00:04

owner : edenia
69fc9c7d57...
183240067
2023-03-19 21:32:38
proton.swaps -> edenia 20.643256 XUSDC XPRUSDC,20457279
69fc9c7d57...
183240067
2023-03-19 21:32:38
edenia -> proton.swaps 13086.0000 XPR XPRUSDC,20457279
29b2d0aeb9...
183228957
2023-03-19 20:00:03
eosio.vpay -> edenia 4383.1021 XPR producer vote pay
29b2d0aeb9...
183228957
2023-03-19 20:00:03

owner : edenia
f55cc52131...
183054358
2023-03-18 19:45:04
eosio.vpay -> edenia 4350.3760 XPR producer vote pay
f55cc52131...
183054358
2023-03-18 19:45:04

owner : edenia
9c8a102595...
182879774
2023-03-17 19:30:12
eosio.vpay -> edenia 4352.1936 XPR producer vote pay
9c8a102595...
182879774
2023-03-17 19:30:12

owner : edenia
79e8e704ca...
182752417
2023-03-17 01:48:53
proton.swaps -> edenia 13.075730 XUSDC XPRUSDC,12957928
79e8e704ca...
182752417
2023-03-17 01:48:53
edenia -> proton.swaps 8692.0000 XPR XPRUSDC,12957928
095043937b...
182705173
2023-03-16 19:15:06
eosio.vpay -> edenia 4410.9358 XPR producer vote pay
095043937b...
182705173
2023-03-16 19:15:06

owner : edenia
c21d8c0df5...
182530571
2023-03-15 19:00:03
eosio.vpay -> edenia 4281.8653 XPR producer vote pay
c21d8c0df5...
182530571
2023-03-15 19:00:03

owner : edenia
46f9b4caab...
182492365
2023-03-15 13:41:40
proton.swaps -> edenia 25.982898 XUSDC XPRUSDC,25748814
46f9b4caab...
182492365
2023-03-15 13:41:40
edenia -> proton.swaps 17395.0000 XPR XPRUSDC,25748814
1851af5da2...
182357782
2023-03-14 19:00:03
eosio.vpay -> edenia 4341.4373 XPR producer vote pay
1851af5da2...
182357782
2023-03-14 19:00:03

owner : edenia
f1135a4332...
182185172
2023-03-13 18:45:07
eosio.vpay -> edenia 4312.7622 XPR producer vote pay
f1135a4332...
182185172
2023-03-13 18:45:07

owner : edenia
0971e78b85...
182012382
2023-03-12 18:45:06
eosio.vpay -> edenia 4335.2784 XPR producer vote pay
0971e78b85...
182012382
2023-03-12 18:45:06

owner : edenia
e630af4b17...
181839578
2023-03-11 18:45:03
eosio.vpay -> edenia 4405.5230 XPR producer vote pay
e630af4b17...
181839578
2023-03-11 18:45:03

owner : edenia
60aca6abb7...
181798061
2023-03-11 12:58:58
edenia -> tico 73.609547 XUSDC
e131d331a6...
181797944
2023-03-11 12:58:00
proton.swaps -> edenia 13.722827 XUSDC XPRUSDC,13599197
e131d331a6...
181797944
2023-03-11 12:58:00
edenia -> proton.swaps 8866.5904 XPR XPRUSDC,13599197
3e04452991...
181665004
2023-03-10 18:30:03
eosio.vpay -> edenia 4435.0159 XPR producer vote pay
3e04452991...
181665004
2023-03-10 18:30:03

owner : edenia
10e98f512f...
181490418
2023-03-09 18:15:03
eosio.vpay -> edenia 4431.5745 XPR producer vote pay
10e98f512f...
181490418
2023-03-09 18:15:03

owner : edenia
ade49e8af9...
181474943
2023-03-09 16:06:06
proton.swaps -> edenia 6.795300 XUSDC XPRUSDC,6728746
ade49e8af9...
181474943
2023-03-09 16:06:06
edenia -> proton.swaps 4659.4396 XPR XPRUSDC,6728746
2e68c91b6e...
181317620
2023-03-08 18:15:03
eosio.vpay -> edenia 4659.4396 XPR producer vote pay
2e68c91b6e...
181317620
2023-03-08 18:15:03

owner : edenia
13911b395b...
181282804
2023-03-08 13:24:54
proton.swaps -> edenia 6.783644 XUSDC XPRUSDC,6722529
13911b395b...
181282804
2023-03-08 13:24:54
edenia -> proton.swaps 4493.6310 XPR XPRUSDC,6722529
aab42b17b5...
181141235
2023-03-07 17:45:03
eosio.vpay -> edenia 4493.6310 XPR producer vote pay
aab42b17b5...
181141235
2023-03-07 17:45:03

owner : edenia
2e63e9a6bd...
181139626
2023-03-07 17:31:38
proton.swaps -> edenia 14.480139 XUSDC XPRUSDC,14349686
2e63e9a6bd...
181139626
2023-03-07 17:31:38
edenia -> proton.swaps 9083.5313 XPR XPRUSDC,14349686
5ac3d22901...
180966641
2023-03-06 17:30:03
eosio.vpay -> edenia 4491.3041 XPR producer vote pay
5ac3d22901...
180966641
2023-03-06 17:30:03

owner : edenia
9ae95a00e9...
180792154
2023-03-05 17:15:06
eosio.vpay -> edenia 4592.1415 XPR producer vote pay
9ae95a00e9...
180792154
2023-03-05 17:15:06

owner : edenia
a651c3d67f...
180767634
2023-03-05 13:50:46
proton.swaps -> edenia 31.827637 XUSDC XPRUSDC,31540899
a651c3d67f...
180767634
2023-03-05 13:50:46
edenia -> proton.swaps 19554.0000 XPR XPRUSDC,31540899
5451f6d779...
180617554
2023-03-04 17:00:03
eosio.vpay -> edenia 4605.6635 XPR producer vote pay
5451f6d779...
180617554
2023-03-04 17:00:03

owner : edenia
fa0b6c868a...
180444730
2023-03-03 16:45:03
eosio.vpay -> edenia 4775.4880 XPR producer vote pay
fa0b6c868a...
180444730
2023-03-03 16:45:03

owner : edenia
bbac78b3d9...
180274030
2023-03-02 16:45:03
eosio.vpay -> edenia 5717.2286 XPR producer vote pay
bbac78b3d9...
180274030
2023-03-02 16:45:03

owner : edenia
a59d2a169e...
180099431
2023-03-01 16:30:03
eosio.vpay -> edenia 4455.7056 XPR producer vote pay
a59d2a169e...
180099431
2023-03-01 16:30:03

owner : edenia
6b02a14ce3...
180081407
2023-03-01 13:57:51
edenia -> tico 342.240359 XUSDC
27b461c121...
180081314
2023-03-01 13:56:59
proton.swaps -> edenia 14.495526 XUSDC XPRUSDC,14364935
27b461c121...
180081314
2023-03-01 13:56:59
edenia -> proton.swaps 8801.7269 XPR XPRUSDC,14364935
28decb9628...
179926274
2023-02-28 16:15:03
eosio.vpay -> edenia 4364.3329 XPR producer vote pay
28decb9628...
179926274
2023-02-28 16:15:03

owner : edenia
52bcf4f94f...
179751751
2023-02-27 16:00:06
eosio.vpay -> edenia 4437.3940 XPR producer vote pay
52bcf4f94f...
179751751
2023-02-27 16:00:06

owner : edenia
ff872e257f...
179652979
2023-02-27 02:16:54
proton.swaps -> edenia 9.057459 XUSDC XPRUSDC,8975859
ff872e257f...
179652979
2023-02-27 02:16:54
edenia -> proton.swaps 5133.5743 XPR XPRUSDC,8975859
efaa0da763...
179578959
2023-02-26 16:00:04
eosio.vpay -> edenia 5133.2529 XPR producer vote pay
efaa0da763...
179578959
2023-02-26 16:00:04

owner : edenia
136b33cbd1...
179453410
2023-02-25 22:33:49
proton.swaps -> edenia 17.842324 XUSDC XPRUSDC,17681582
136b33cbd1...
179453410
2023-02-25 22:33:49
edenia -> proton.swaps 10304.0000 XPR XPRUSDC,17681582
f9d063226f...
179404368
2023-02-25 15:45:03
eosio.vpay -> edenia 5149.5231 XPR producer vote pay
f9d063226f...
179404368
2023-02-25 15:45:03

owner : edenia
dc32dd8ab0...
179229768
2023-02-24 15:30:03
eosio.vpay -> edenia 5154.7983 XPR producer vote pay
dc32dd8ab0...
179229768
2023-02-24 15:30:03

owner : edenia
b078ec6930...
179138594
2023-02-24 02:50:15
proton.swaps -> edenia 9.620173 XUSDC XPRUSDC,9533502
b078ec6930...
179138594
2023-02-24 02:50:15
edenia -> proton.swaps 5196.2972 XPR XPRUSDC,9533502
5b9212244c...
179055182
2023-02-23 15:15:03
eosio.vpay -> edenia 5196.2972 XPR producer vote pay
5b9212244c...
179055182
2023-02-23 15:15:03

owner : edenia
440db389c0...
179042738
2023-02-23 13:31:21
proton.swaps -> edenia 9.802506 XUSDC XPRUSDC,9714195
440db389c0...
179042738
2023-02-23 13:31:21
edenia -> proton.swaps 5141.6134 XPR XPRUSDC,9714195
51debc5773...
178880648
2023-02-22 15:00:04
eosio.vpay -> edenia 5141.6134 XPR producer vote pay
51debc5773...
178880648
2023-02-22 15:00:04

owner : edenia
d2929d9deb...
178787470
2023-02-22 02:03:28
proton.swaps -> edenia 17.984293 XUSDC XPRUSDC,17810199
d2929d9deb...
178787470
2023-02-22 02:03:28
edenia -> proton.swaps 9817.3433 XPR XPRUSDC,17810199
aebd5c8b36...
178706090
2023-02-21 14:45:06
eosio.vpay -> edenia 4844.4160 XPR producer vote pay
aebd5c8b36...
178706090
2023-02-21 14:45:06

owner : edenia
cbe2605d4d...
178533284
2023-02-20 14:45:03
eosio.vpay -> edenia 4972.9273 XPR producer vote pay
cbe2605d4d...
178533284
2023-02-20 14:45:03

owner : edenia
c1b62d31ff...
178403970
2023-02-19 20:47:21
proton.swaps -> edenia 12.648892 XUSDC XPRUSDC,12531954
c1b62d31ff...
178403970
2023-02-19 20:47:21
edenia -> proton.swaps 6456.6577 XPR XPRUSDC,12531954
cda2ea4794...
178358696
2023-02-19 14:30:03
eosio.vpay -> edenia 6456.6577 XPR producer vote pay
cda2ea4794...
178358696
2023-02-19 14:30:03

owner : edenia
4bad98db2f...
178201993
2023-02-18 16:42:48
proton.swaps -> edenia 23.303876 XUSDC XPRUSDC,23093929
4bad98db2f...
178201993
2023-02-18 16:42:48
edenia -> proton.swaps 13138.1135 XPR XPRUSDC,23093929
c6361b06d1...
178186063
2023-02-18 14:30:03
eosio.vpay -> edenia 13138.1135 XPR producer vote pay
c6361b06d1...
178186063
2023-02-18 14:30:03

owner : edenia