HEAD BLOCK
IRREVERSIBLE BLOCK
LAST PRODUCER
1 XPR | MCAP | VOLUME 24H
0.005 | 57 M | 1.3 M
PROTON MAINNET - SCHEDULED PRODUCERS - CHAIN ID :
RANK PRODUCER LAST BLOCK VOTES % TOTAL VOTES
1 protonnz 11.63 % 1,857,239,783
2 eosusa 8.42 % 1,344,517,716
3 cryptolions 8.3 % 1,326,698,266
4 protonuk 5.64 % 901,129,202
5 quantumblok 5.17 % 825,336,847
6 cafe 5.02 % 801,790,496
7 protonmt 4.17 % 666,305,312
8 bountyblokbp 2.91 % 464,389,221
9 eosamsterdam 2.49 % 397,788,053
10 teamgreymass 2.42 % 386,239,521
11 pinknetwork 2.41 % 385,598,384
12 alohaeos 2.1 % 336,169,020
13 eosphere 2.1 % 335,907,747
14 eosbarcelona 2.07 % 331,477,926
15 protonmadrid 1.79 % 286,301,484
16 sweden 1.79 % 286,158,165
17 ledgerwiseio 1.76 % 280,645,586
18 genereos 1.71 % 273,833,426
19 eosrio 1.66 % 264,915,892
20 cannon 1.6 % 255,215,955
21 xprnodeonebp 1.53 % 244,597,932
22 eosiodetroit 1.48 % 236,905,685
23 argentina 1.37 % 219,330,749
24 eastern 1.3 % 207,396,767
25 blocksideita 1.29 % 206,270,380
26 eoseouldotio 1.26 % 202,075,632
27 alvosec 1.26 % 201,977,607
28 protonind 1.21 % 194,016,160
29 eosarabianet 1.13 % 180,936,072
30 brotonbp 1.04 % 166,083,788
31 totalproton 1 % 160,035,178
32 protoneurope 0.98 % 156,842,976
33 saltant 0.79 % 126,144,219
34 protonlondon 0.73 % 116,286,454
35 eosdublinwow 0.69 % 110,383,648
36 eostribeprod 0.69 % 109,830,180
37 edenia 0.68 % 107,899,082
38 cryptobloks 0.58 % 92,468,645
39 protonmoon 0.57 % 90,491,320
40 xprasia 0.54 % 85,779,148
41 protonlatam 0.54 % 85,754,715
42 protongb 0.51 % 81,328,721
43 venezuela 0.49 % 78,327,960
44 pixelblok 0.44 % 70,016,435
45 csxcommunity 0.33 % 52,113,964
46 protonglobal 0.32 % 51,017,792
47 dmaildotcobp 0.31 % 49,981,350
48 luminaryvisn 0.31 % 48,739,972
49 protonfr 0.22 % 35,619,776
50 protonkiwi 0.18 % 28,622,786
51 protonpoland 0.13 % 20,487,941
52 stas 0.09 % 13,700,307