eosdublinwow
LIQUID
0.0000
STAKED
0.0000 XPR
TOKENS
MINK 1,000.0000
XPR 0.0000
LOAN 0.0000
MOKUM 275.0000
SNIPS 200,000.0000
STRX 0.0000
SLAM 57,019.0000
XBTC 0.0000
XMT 2.2593
XUSDC 0.0000
VOTES
Showing 1 to 100 entries
ACTIONS
TRX BLOCK & DATE ACTION DATA MEMO
a6a249e797...
177336622
2023-02-13 16:22:59
eosdublinwow -> jtf42ojtf42o 6711.859500 XUSDC
c65a99bd8e...
177333669
2023-02-13 15:58:23
proton.swaps -> eosdublinwow 944.444578 XUSDC METABTC>METAXPR>XPRUSDC,938109805
c65a99bd8e...
177333669
2023-02-13 15:58:23
eosdublinwow -> proton.swaps 0.04589127 XBTC METABTC>METAXPR>XPRUSDC,938109805
5aae12d83f...
177333421
2023-02-13 15:56:19
eosdublinwow -> jtf42ojtf42o 100.000000 XUSDC
215bb51994...
168829601
2022-12-26 10:36:05
proton.swaps -> eosdublinwow 4416.897500 XUSDC XPRUSDC,4377036016
215bb51994...
168829601
2022-12-26 10:36:05
eosdublinwow -> proton.swaps 3175261.1468 XPR XPRUSDC,4377036016
972cd0df61...
164175745
2022-11-29 12:08:39
eosdublinwow -> sharif 25.000000 XUSDC
7d0dc736c8...
164174137
2022-11-29 11:55:15
proton.swaps -> eosdublinwow 1475.517422 XUSDC XPRSTRX>XPRUSDC,1463655298
7d0dc736c8...
164174137
2022-11-29 11:55:15
eosdublinwow -> proton.swaps 1020000.0000 STRX XPRSTRX>XPRUSDC,1463655298
1448f13f7b...
143936686
2022-08-04 08:19:30
proton.swaps -> eosdublinwow 2.25927964 XMT XPRXMT,223892463
1448f13f7b...
143936686
2022-08-04 08:19:30
eosdublinwow -> proton.swaps 1000.0000 XPR XPRXMT,223892463
4c3ca6904e...
139733296
2022-07-11 00:26:10
agac2 -> eosdublinwow 1000 MINK
e202bee4a1...
131434266
2022-05-23 23:22:27
snipsairdrop -> eosdublinwow 100000.0000 SNIPS Proton XPR Holders Airdrop
7a3c425676...
131404917
2022-05-23 19:17:47
snipsairdrop -> eosdublinwow 100000.0000 SNIPS Proton XPR Holders Airdrop
bc1e036897...
129617669
2022-05-13 11:00:13
proton.swaps -> eosdublinwow 0.04589127 XBTC XPRLOAN>XPRBTC,4571449
bc1e036897...
129617669
2022-05-13 11:00:13
eosdublinwow -> proton.swaps 12929966.7096 LOAN XPRLOAN>XPRBTC,4571449
dd2a27573b...
129615180
2022-05-13 10:39:29
longstaking -> eosdublinwow 1190000.0000 XPR Long Stake Claim Payout!
dd2a27573b...
129615180
2022-05-13 10:39:29

stake_index : 332
account : eosdublinwow
c43c7fbbce...
127305523
2022-04-30 01:49:08
strxairdrop -> eosdublinwow 20000.0000 STRX strx airdrop | storex.io
4466f87f2d...
126602048
2022-04-26 00:06:03
strxairdrop -> eosdublinwow 1000000.0000 STRX strx donation | storex.io
8b742abee9...
118874268
2022-03-12 06:39:09
eosio.vpay -> eosdublinwow 2221.1088 XPR producer vote pay
8b742abee9...
118874268
2022-03-12 06:39:09

owner : eosdublinwow
a848416e5b...
118701351
2022-03-11 06:38:10
eosio.vpay -> eosdublinwow 2194.4165 XPR producer vote pay
a848416e5b...
118701351
2022-03-11 06:38:10

owner : eosdublinwow
45aa688059...
118528691
2022-03-10 06:38:09
eosio.vpay -> eosdublinwow 2183.1463 XPR producer vote pay
45aa688059...
118528691
2022-03-10 06:38:09

owner : eosdublinwow
a832531fe1...
118355881
2022-03-09 06:37:11
eosio.vpay -> eosdublinwow 2188.4478 XPR producer vote pay
a832531fe1...
118355881
2022-03-09 06:37:11

owner : eosdublinwow
4e6d175476...
118183187
2022-03-08 06:37:09
eosio.vpay -> eosdublinwow 2181.0610 XPR producer vote pay
4e6d175476...
118183187
2022-03-08 06:37:09

owner : eosdublinwow
e9ac49ec10...
118010281
2022-03-07 06:36:09
eosio.vpay -> eosdublinwow 2179.4283 XPR producer vote pay
e9ac49ec10...
118010281
2022-03-07 06:36:09

owner : eosdublinwow
8ec56a504d...
117837367
2022-03-06 06:35:09
eosio.vpay -> eosdublinwow 2139.7532 XPR producer vote pay
8ec56a504d...
117837367
2022-03-06 06:35:09

owner : eosdublinwow
3e88636bc9...
117664458
2022-03-05 06:34:10
eosio.vpay -> eosdublinwow 2139.5362 XPR producer vote pay
3e88636bc9...
117664458
2022-03-05 06:34:10

owner : eosdublinwow
95038d1105...
117491658
2022-03-04 06:34:08
eosio.vpay -> eosdublinwow 2143.0517 XPR producer vote pay
95038d1105...
117491658
2022-03-04 06:34:08

owner : eosdublinwow
e8540d5eef...
117318752
2022-03-03 06:33:10
eosio.vpay -> eosdublinwow 2178.3968 XPR producer vote pay
e8540d5eef...
117318752
2022-03-03 06:33:10

owner : eosdublinwow
9b4c91d238...
117145958
2022-03-02 06:33:10
eosio.vpay -> eosdublinwow 2203.8435 XPR producer vote pay
9b4c91d238...
117145958
2022-03-02 06:33:10

owner : eosdublinwow
c6f7f247f6...
116973160
2022-03-01 06:33:09
eosio.vpay -> eosdublinwow 2210.5107 XPR producer vote pay
c6f7f247f6...
116973160
2022-03-01 06:33:09

owner : eosdublinwow
b7968d54e2...
116800292
2022-02-28 06:32:11
eosio.vpay -> eosdublinwow 2220.3080 XPR producer vote pay
b7968d54e2...
116800292
2022-02-28 06:32:11

owner : eosdublinwow
c1567f5fd2...
116627491
2022-02-27 06:32:10
eosio.vpay -> eosdublinwow 2205.1605 XPR producer vote pay
c1567f5fd2...
116627491
2022-02-27 06:32:10

owner : eosdublinwow
d156f58191...
116454688
2022-02-26 06:32:09
eosio.vpay -> eosdublinwow 2205.1408 XPR producer vote pay
d156f58191...
116454688
2022-02-26 06:32:09

owner : eosdublinwow
70f4193ef9...
116281777
2022-02-25 06:31:10
eosio.vpay -> eosdublinwow 2230.5802 XPR producer vote pay
70f4193ef9...
116281777
2022-02-25 06:31:10

owner : eosdublinwow
fce41ba921...
116108982
2022-02-24 06:30:11
eosio.vpay -> eosdublinwow 2222.2718 XPR producer vote pay
fce41ba921...
116108982
2022-02-24 06:30:11

owner : eosdublinwow
8adcc4da1e...
115936298
2022-02-23 06:30:08
eosio.vpay -> eosdublinwow 2230.1783 XPR producer vote pay
8adcc4da1e...
115936298
2022-02-23 06:30:08

owner : eosdublinwow
9d41765cd9...
115763541
2022-02-22 06:29:08
eosio.vpay -> eosdublinwow 2250.7581 XPR producer vote pay
9d41765cd9...
115763541
2022-02-22 06:29:08

owner : eosdublinwow
d1897b0f19...
115590630
2022-02-21 06:28:11
eosio.vpay -> eosdublinwow 2243.9522 XPR producer vote pay
d1897b0f19...
115590630
2022-02-21 06:28:11

owner : eosdublinwow
40389d4696...
115417881
2022-02-20 06:28:09
eosio.vpay -> eosdublinwow 2324.9712 XPR producer vote pay
40389d4696...
115417881
2022-02-20 06:28:09

owner : eosdublinwow
3a15bc3358...
115244997
2022-02-19 06:27:10
eosio.vpay -> eosdublinwow 2208.0657 XPR producer vote pay
3a15bc3358...
115244997
2022-02-19 06:27:10

owner : eosdublinwow
b34a85d086...
115072200
2022-02-18 06:27:08
eosio.vpay -> eosdublinwow 2178.9026 XPR producer vote pay
b34a85d086...
115072200
2022-02-18 06:27:08

owner : eosdublinwow
fe2fc257ec...
114899290
2022-02-17 06:26:10
eosio.vpay -> eosdublinwow 2172.5013 XPR producer vote pay
fe2fc257ec...
114899290
2022-02-17 06:26:10

owner : eosdublinwow
b81b274bea...
114726382
2022-02-16 06:25:10
eosio.vpay -> eosdublinwow 2224.5306 XPR producer vote pay
b81b274bea...
114726382
2022-02-16 06:25:10

owner : eosdublinwow
ea2ed952e1...
114553464
2022-02-15 06:24:10
eosio.vpay -> eosdublinwow 2234.7165 XPR producer vote pay
ea2ed952e1...
114553464
2022-02-15 06:24:10

owner : eosdublinwow
2c9b484818...
114380737
2022-02-14 06:24:09
eosio.vpay -> eosdublinwow 2241.1811 XPR producer vote pay
2c9b484818...
114380737
2022-02-14 06:24:09

owner : eosdublinwow
3f65e79b2c...
114207830
2022-02-13 06:23:09
eosio.vpay -> eosdublinwow 2243.6998 XPR producer vote pay
3f65e79b2c...
114207830
2022-02-13 06:23:09

owner : eosdublinwow
a013b60832...
114035027
2022-02-12 06:22:11
eosio.vpay -> eosdublinwow 2269.5398 XPR producer vote pay
a013b60832...
114035027
2022-02-12 06:22:11

owner : eosdublinwow
dd01ebd318...
113862238
2022-02-11 06:22:10
eosio.vpay -> eosdublinwow 2327.3578 XPR producer vote pay
dd01ebd318...
113862238
2022-02-11 06:22:10

owner : eosdublinwow
f54d8b3f5f...
113689347
2022-02-10 06:21:11
eosio.vpay -> eosdublinwow 2325.8932 XPR producer vote pay
f54d8b3f5f...
113689347
2022-02-10 06:21:11

owner : eosdublinwow
fe5899fdb3...
113516430
2022-02-09 06:20:10
eosio.vpay -> eosdublinwow 2316.3246 XPR producer vote pay
fe5899fdb3...
113516430
2022-02-09 06:20:10

owner : eosdublinwow
647ca7414d...
113343637
2022-02-08 06:20:09
eosio.vpay -> eosdublinwow 2334.3646 XPR producer vote pay
647ca7414d...
113343637
2022-02-08 06:20:09

owner : eosdublinwow
beae6297d0...
113170731
2022-02-07 06:19:10
eosio.vpay -> eosdublinwow 2359.1145 XPR producer vote pay
beae6297d0...
113170731
2022-02-07 06:19:10

owner : eosdublinwow
7d6143a856...
112997950
2022-02-06 06:19:09
eosio.vpay -> eosdublinwow 2378.3483 XPR producer vote pay
7d6143a856...
112997950
2022-02-06 06:19:09

owner : eosdublinwow
c14be21066...
112825055
2022-02-05 06:18:10
eosio.vpay -> eosdublinwow 2385.0750 XPR producer vote pay
c14be21066...
112825055
2022-02-05 06:18:10

owner : eosdublinwow
6443d4862b...
112652137
2022-02-04 06:17:09
eosio.vpay -> eosdublinwow 2309.2613 XPR producer vote pay
6443d4862b...
112652137
2022-02-04 06:17:09

owner : eosdublinwow
da99195224...
112479380
2022-02-03 06:17:08
eosio.vpay -> eosdublinwow 2312.6198 XPR producer vote pay
da99195224...
112479380
2022-02-03 06:17:08

owner : eosdublinwow
f37a579d6c...
112306470
2022-02-02 06:16:10
eosio.vpay -> eosdublinwow 2321.2840 XPR producer vote pay
f37a579d6c...
112306470
2022-02-02 06:16:10

owner : eosdublinwow
f6c035b9d5...
112133615
2022-02-01 06:15:11
eosio.vpay -> eosdublinwow 2328.8010 XPR producer vote pay
f6c035b9d5...
112133615
2022-02-01 06:15:11

owner : eosdublinwow