HEAD BLOCK
IRREVERSIBLE BLOCK
LAST PRODUCER
1 XPR | MCAP | VOLUME 24H
0.004 | 49.4 M | 2.7 M
PROTON MAINNET - SCHEDULED PRODUCERS - CHAIN ID :
POSICION PRODUCTOR ULTIMO BLOQUE % VOTOS TOTAL VOTOS
1 protonnz 13,05 % 2.498.133.005
2 eosusa 8,06 % 1.542.395.358
3 protonuk 7,54 % 1.441.972.539
4 cryptolions 6,35 % 1.216.123.301
5 cafe 5,92 % 1.133.040.677
6 quantumblok 5,36 % 1.025.074.393
7 bountyblokbp 3,72 % 711.471.761
8 protonmt 3,68 % 705.074.677
9 eosamsterdam 3,67 % 701.764.618
10 teamgreymass 2,49 % 477.121.835
11 brotonbp 2,11 % 402.869.548
12 eosbarcelona 1,83 % 349.659.588
13 eosphere 1,76 % 337.462.485
14 pinknetwork 1,6 % 305.519.884
15 alohaeos 1,59 % 303.955.362
16 sweden 1,54 % 294.345.359
17 totalproton 1,53 % 292.885.798
18 ledgerwiseio 1,48 % 282.428.214
19 protonmadrid 1,4 % 268.417.644
20 eosrio 1,39 % 265.401.094
21 genereos 1,3 % 248.681.904
22 protonkiwi 1,29 % 247.040.407
23 pixelblok 1,28 % 244.677.389
24 eosiodetroit 1,24 % 237.037.199
25 edenia 1,22 % 234.037.072
26 cannon 1,18 % 226.031.669
27 blocksideita 1,16 % 221.703.012
28 protonind 1,09 % 208.437.925
29 argentina 1,09 % 207.791.814
30 eastern 1,02 % 196.023.112
31 xprnodeonebp 0,99 % 190.321.251
32 eoseouldotio 0,99 % 188.515.419
33 eosarabianet 0,96 % 182.841.709
34 protoneurope 0,83 % 158.425.994
35 alvosec 0,82 % 156.660.032
36 protonlondon 0,75 % 143.886.249
37 eosdublinwow 0,65 % 124.936.266
38 protongb 0,62 % 118.476.287
39 protonmoon 0,58 % 110.566.600
40 protonpoland 0,56 % 106.302.470
41 cryptobloks 0,55 % 104.966.128
42 eostribeprod 0,51 % 97.525.828
43 protonlatam 0,4 % 77.029.759
44 venezuela 0,39 % 74.612.848
45 protonglobal 0,37 % 71.306.505
46 luminaryvisn 0,31 % 59.875.262
47 csxcommunity 0,29 % 55.164.023
48 saltant 0,27 % 51.714.002
49 xprasia 0,24 % 46.696.452
50 dmaildotcobp 0,2 % 38.283.077
51 protonfr 0,14 % 27.377.041
52 guild.nefty 0,01 % 2.580.000