HEAD BLOCK
IRREVERSIBLE BLOCK
LAST PRODUCER
1 XPR | MCAP | VOLUME 24H
0.001 | 28.5 M | 0.6 M
PROTON MAINNET - SCHEDULED PRODUCERS - CHAIN ID :
POSICION PRODUCTOR ULTIMO BLOQUE % VOTOS TOTAL VOTOS
1 protonnz 12,53 % 2.776.315.976
2 eosusa 9,47 % 2.098.518.461
3 protonuk 9,26 % 2.051.505.180
4 alvosec 5,73 % 1.269.984.269
5 cafe 5,67 % 1.256.821.228
6 protonmt 5,54 % 1.228.847.745
7 cryptolions 4,91 % 1.087.345.284
8 totalproton 4,73 % 1.047.785.253
9 protonlondon 4,07 % 902.352.911
10 brotonbp 3,11 % 689.410.861
11 eosamsterdam 2,7 % 597.704.162
12 saltant 2,17 % 480.537.591
13 xprlabs 2,13 % 471.421.968
14 protonind 2,08 % 461.836.276
15 xprnodeonebp 1,91 % 424.111.498
16 eosdublinwow 1,85 % 409.666.234
17 genereos 1,7 % 376.613.164
18 eosiodetroit 1,57 % 347.846.763
19 protonmadrid 1,41 % 312.317.532
20 protonpoland 1,35 % 298.218.046
21 luminaryvisn 1,33 % 293.897.024
22 guild.nefty 1,3 % 288.460.457
23 eosrio 1,18 % 261.186.448
24 eoseouldotio 1,02 % 225.340.533
25 artwebin 0,92 % 203.735.768
26 ledgerwiseio 0,89 % 196.786.681
27 eosarabianet 0,71 % 156.879.715
28 edenia 0,66 % 147.180.996
29 eostribeprod 0,54 % 119.052.115